Uppdatering av Ordningsregler

Trapphus och Entré

Trapphuset ska vara helt fritt från skrymmande föremål, på grund av brandrisk och säkerhetsskäl om personal från räddningstjänsten behöver komma fram.

Soppåsar får inte ens tillfälligt ställa utanför dörren, utan de ska lämnas på anvisad plats.
Rökning är inte tillåten i entréer och trapphus.

Lämna ett svar