Q, K Märkt Eller Byggnadsminne

Kära medlemmar.

I samband med renoveringen av Nobelvägen och ändringen av trottoaren, har det återigen från olika håll florerat rykten om att vårt fina hus skulle vara Q eller K märk, eller utpekat på annat sätt som kulturhistoriskt särskilt värdefullt, eller vara skyddat som byggnadsminne enligt kulturmiljölagen.

Styrelsen har för att få klarhet i vad som verkligen gäller och för att undvika rykten, varit i kontakt med både Länsantikvarien och Stadsarkitekten, som båda avvisar att fastigheten har någon sådan märkning eller är skyddat ut arkitektonisk synpunkt.

 

 

Uppdatering: Ombyggnad Nobelvägen

Flera har hört av sig med frågor om varför man höjer mark höjden på trottoaren, vi har varit i kontakt med den ansvariga ingenjör hos Malmö Stad som har gett oss detta svar:

Det beror främst på att vattenavrinningen ska lösas. När kantstenen flyttas ut behöver anslutningen mot fasaden höjas något så att inte vattnet rinner mot fastigheten.

Det handlar även om att lösa tillgänglighetsanpassningar till entréer.

Vi uppdatera om vi får mera information.

 

VIKTIGT MEDDELANDE!: Eldningsförbud

VIKTIGT MEDDELANDE!
Efter att MSB idag gått ut med inrådan att alla landsting bör skärpa eldningsförbudet, kontaktade styrelsen landstinget. Även här fick vi muntligt besked, inte ens gasgrillen på gården får användas.
Därav kommer vi plocka bort gasoltuberna tills vidare.
INGEN GRILLNING får ske på gården.
Vänligen RESPEKTERA detta då dryga böter kan tillkomma i lindriga fall, och eldsvådor i allvarliga fall.
Gällande RÖKNING ber vi er att fimpa i de glasburkar med vatten i, som kommer ställas ut på gården snart.

Vindsförråd 38

Vindsförråd nr 38

Den som just nu använder vindsförråd nr 38, måsta tömma det omedelbart, förråden tillhör lägenhet 38 som behöver det.

Är detta inte tömd innan den 17 oktober 2018 kommer styrelsen att tömma förråden och slänga det.

Med vänlig hälsning

Styrelsen