Q, K Märkt Eller Byggnadsminne

Kära medlemmar.

I samband med renoveringen av Nobelvägen och ändringen av trottoaren, har det återigen från olika håll florerat rykten om att vårt fina hus skulle vara Q eller K märk, eller utpekat på annat sätt som kulturhistoriskt särskilt värdefullt, eller vara skyddat som byggnadsminne enligt kulturmiljölagen.

Styrelsen har för att få klarhet i vad som verkligen gäller och för att undvika rykten, varit i kontakt med både Länsantikvarien och Stadsarkitekten, som båda avvisar att fastigheten har någon sådan märkning eller är skyddat ut arkitektonisk synpunkt.

 

 

Lämna ett svar