Viktig information


Viktig information

Vid oro för våld och missförhållanden i någon av lägenheterna i Brf Hjälmaren ber vi dig av omtanke att använda de telefonnummer som finns här nedan för att få hjälp i en sådan situation.

Kontakta alltid polisen för att få akut hjälp att avbryta en pågående våldssituation i någon av lägenheterna.

Kontakta socialtjänsten om en vårdnadshavare brister i omvårdnaden av barn och gör en orosanmälan.

Det finns också journummer för dig som söker råd och stöd i de här frågorna.

Det är viktigt att vi som grannar tar hand om varandra och om någon i vår förening utsätts för våld och missförhållanden kan sättet som vi agerar på som medmänniskor rädda liv.

Tillsammans kan vi göra en skillnad.

VID AKUTA SITUATIONER, RING 112

Här är andra viktiga telefonnummer som är bra att känna till:
Polisens orosanmälan, telefon: 11414
Socialjour (om ett barn far illa akut, men ej livshotande), jourtelefon: 040-345678
Socialtjänst Innerstaden, telefon: 040-345441
Kriscentrum Malmö, telefon: 040-349385
Atim kvinno- och tjejjour, telefon: 040-125586
Malmö kvinnojour, telefon: 040-301113
Femcenter kvinnor, telefon: 020-555525
Kvinnojouren Öresund, telefon: 040-125586
Mansjouren Föreningen Malmö, telefon: 040-305512

Lämna ett svar