Grillen

Tändanvisningar Grillen 1. Öppna locket innan du tänder. 2. Sätt alla kontrollvreden i läget ”OFF” (AV). 3. Slå på gastillförseln på gasflaskan. 4. För att tända brännaren, tryck in kontrollvredet och vrid moturs till läget ”Full rate” (Helt öppet). Detta tänder brännaren. Om brännaren inte har tänts efter två försök, stäng av (”OFF”) gaskranen och … Fortsätt läsa Grillen