Styrelsen

Styrelsen 2023-24

Ordförande: Carlos Kilerström
Firmatecknare: Joakim Ejwertz Karlsson
Ledamot: Marie Roos
Ledamot: Lotta Helin
Ledamot: Fredrik Nytorpe
Ledamot: David Nordkvist
Ledamot: Björn Olsson

Kontakta oss genom att maila på styrelsen@brfhjalmaren.se på telefon 0725-26 23 21 eller genom att lägga en lapp i styrelsens brevlåda som finns på Dalslandsgatan 6 u:2.

Internrevisor:

Bengt Samuelsson

Valberedningen:

Valberedning: Hugo Lidmark
valberedningen@brfhjalmaren.se