Felanmälan

Felanmälan 

Nedan finner du information om vart du ska vända dig om du vill göra en felanmälan om något som hör till fastigheten, eller de delar av din bostad som är föreningens ansvar. Titta i stadgarna: 35 § Bostadsrättshavarens ansvar för mera information.

Observera att felanmälan på de saker som hör till bostadsrättsinnehavarens ansvar,  inte kan göras till styrelsen eller Security Assistance Syd AB Larmcentral.

Det åligger var och en att anmäla fel som upptäckes, samt att åtgärda de fel som hör till bostadsrättsinnehavarens eget ansvarsområde.

Förfrågningar

Är du osäker på något eller om du har du några frågor kring felanmälan, är du välkommen att kontakta styrelsen på styrelsen@brfhjalmaren.se eller ringa 0725-26 23 21.

Vi kanske kan åtgärda avvikelsen själva för att hålla föreningens kostnader nere.

Icke akuta ärenden

Felanmälan avseende Brf Hjälmarens allmänna utrymmen

  • Entré och trappuppgångar
  • Belysning
  • Tvättstugan med maskiner, samt tvätt inlåst i tvättstugan
  • Soprum
  • Cykel förråd
  • Allmänna ytor i källaren och på vinden, samt dörrar och lås till dessa
  • Uteplatsen samt gården

Skicka mail till styrelsen@brfhjalmaren.se
eller  ring/sms 0725-26 23 21.
Anmälan ska innehålla: Ditt namn, Lägenhets nr., Plats och en utförlig beskrivning av vad felanmälan avser.

Akuta ärenden

 • Saknas värme, vatten eller elektricitet,  läs på hemsidan/instagram, kolla med grannar eller kontakta styrelsen. Om ingen info eller inget svar, kontakta Security Assistance Syd AB Larmcentral.
 • Akuta fel där följdskador kan uppstå och där avhjälpandet inte kan vänta till nästa arbetsdag, kan anmälas till Security Assistance Syd AB Larmcentral.

Exempel på akuta fel:

 • En vattenledning har brustit och vatten forsar ut;
 • Fönsterruta är krossad;
 • Ytterdörr går inte att stänga.
 • Vid brand, allvarlig olycka eller sjukdomsfall, larma alltid 112.

Störningsjouren

Akut störning (oväsen) i huset eller på gården, kontakta styrelsen på 0725-26 23 21. , om inget svar, kontakta Security Assistance Syd AB Larmcentral.

Ohyra i din lägenhet

Kontakta Anticimex 075-245 10 00 och beskriv problemet. Informera styrelsen om problemet.

Brf Hjälmaren har sin fastighetsförsäkring i Folksam Försäkring.

Försäkrings nr: 51-6609.

OBS! Det är din skyldighet som boende att se till att skadedjur åtgärdas så att de inte sprids i fastigheten.

Security Assistance Syd AB Larmcentral, tele nr: 040-689 24 00.