Soprummet

Lite info om soprummet.

I soprummet kan du slänga:

Restavfall
Matavfall
Batterier
Plast
Tidningar
Papper
Kartonger
Metal
Glas
Glödlampor
Lysrör.

I soprummet kan du bland annat inte slänga:

Möbler
Elavfall
Byggnadsmaterial.

På våren och hösten så hyr föreningen in en container vart sånt kan slängas.


Från VA Syd

Alla ska sortera

Vi, alltså hushållen, är skyldiga att sortera ut returpapper, förpackningar, elavfall, batterier och grovsopor och lämna dessa till de insamlingssystem som finns. Vårt avfall kan innehålla både farliga och värdefulla ämnen. Källsortering skyddar både miljö och människor och sparar såväl naturresurser som energi.

Fastighetsägare har i nuläget inget krav på att tillhandahålla källsortering av exempelvis plast, glas och metall.
Om sorteringsmöjligheter saknas där du bor är det Sysavs återvinningscentraler eller FTIs återvinningsstationer som gäller. FTI står för Förpacknings- och Tidningsinsamlingen och är de som ansvarar för de många mindre återvinningsstationer som finns runt om i städerna.


Från våra Ordningsregler

Soprummet

Anvisningar i soprummet skall följas.

Tidningar, papper och kartonger (som skäres sönder) lägges i för papper särskilt avsedda sopkärl. Samma gäller hushållsavfall samt glas, plast och metall.

Om kärlen är fulla får man ta tillbaka soporna tills det finns plats i kärlet. Om de svämmar över så töms de inte.

Mera skrymmande saker som möbler, TV apparater, kylskåp, byggnadsmaterial etc. skall borttransporteras genom medlems egen försorg.

Avfall och skräp som ej tas omhand i källsorteringen får ej ställas i föreningens allmänna utrymmen.

Föreningen hyr in en container om våren och hösten så om du har lite tålamod kan du vänta till dess


Broschyrer

Här hittar du VA Syd’s utförliga guide om källsortering Sorteringsbroschyr