Styrelsen

Styrelsen 2022-23

Ordförande: Henrik Hemdrup
Firmatecknare: Tim Svensson
Ledamot:  Björn Olsson
Ledamot: Carlos Kilerström
Ledamot: Malin Sjöholm

Kontakta oss genom att maila på styrelsen@brfhjalmaren.se på telefon 0725-26 23 21 eller genom att lägga en lapp i styrelsens brevlåda som finns på Dalslandsgatan 6 u:2.

Internrevisor:

Bengt Samuelsson

Valberedningen:

valberedningen@brfhjalmaren.se