Styrelsen 2020-21

Ordförande: Henrik Hemdrup
Firmatecknare: Tim Svensson                                                                                     Ledamot:  Björn Olsson
Ledamot: Oskar Skog

Kontakta oss genom att maila på styrelsen@brfhjalmaren.se på telefon 0725-26 23 21 eller genom att lägga en lapp i styrelsens brevlåda som finns på Dalslandsgatan 6 u:2.

Internrevisor:

Bengt Samuelsson

Valberedningen:

valberedningen@brfhjalmaren.se