Resning av cyklar

Rensning Av Cyklar

Styrelsen kommer märka upp alla cyklar med ett GULT märkband på styret den 1 maj.

Om din cykel ska vara kvar måste du själv ta bort märkbandet senast den 31 maj.

Märkta cyklar som står kvar efter detta datum kommer att tas bort och förvaras i tre månader.

Detta gäller alla cyklar på gården, i båda cykelrum och i källaren.

Har du frågor om cykelrensningen kan du skicka ett mejl till styrelsen@brfhjalmaren.se

Pipande Element

I samband med justeringar på värmesystemet har det uppkommit ett pipande ljud från elementen. Det kan hjälpa att sänka termostaten lite tills ljudet försvinner.
Vi jobbar med att lösa detta samt värmesystemet som har varit ett känt problem i flera år som vi ska åtgärda efter att ha sökt flera olika värmekonsulter har vi hittat en som ska gå igenom systemet.

2018-04-26 by styret: Nya justeringer har gjords idag av en värmekonsult, hoppas det avhjälper problemet.

Soprummet

Styrelsen har i samband med trädgårdsdagen tagit bort de grovsopor och annat som inte få slängas i soprummet.

Hädanefter kommer styrelsen kontakta vederbörande direkt som ställer grovsopor. Detta gäller även andra överträdelser på ordningsreglerna. Det är viktigt att hålla dessa ordningsreglerna för vår trivsel i förening.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Soprummet Ordningsregler

Tidningar, papper och kartonger (som skäres sönder) lägges i för papper särskilt avsedda sopkärl.

Samma gäller hushållsavfall samt glas, plast och metall.

Om kärlen är fulla får man ta tillbaka soporna tills det finns plats i kärlet.
Om de svämmar över så töms de inte.

Mera skrymmande saker som möbler, TV apparater, kylskåp, byggnadsmaterial etc. skall borttransporteras genom medlems egen försorg.

Avfall och skräp som ej tas omhand i källsorteringen får ej ställas i föreningens allmänna utrymmen.

Föreningen hyr in en container om våren och hösten så om du har lite tålamod kan du vänta till dess.

Container / Städ- Och Trädgårdsdag

Vi kommer ha en container från den 6:e till den 8:e April.

Passa på att rensa era förråd så ni får möjlighet att slänga det ni inte vill ha.

Vi kommer på lördag den 7:e April klockan 12.00 att röja i källaren, gården och vinden. Om ni vill vara med och tillsammans hjälpa till att skapa trivsel i våra gemensamma utrymmen.

Där kommer finns korv och dryck.

MVH

Styrelsen