Info om Balkonger

Vi gick under hösten ut med en enkät om byggnationen av balkonger och fick in en del svar med båda ja och nej till önskan om balkongbygge

Styrelsen har i samråd med företaget som skulle utföra uppdraget kommit fram till att vi inte anser att kunna genomföra det nu, då det helt enkelt inte ett finns en tillräckligt stor önskan om balkonger i föreningen. Styrelsen anser därför inte att vi kan gå vidare med det här förslaget.

Hör av dig till Styrelsen om du har funderinger.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Lämna ett svar