God fortsättning!

Hej alla medlemmar i Brf Hjälmaren!
Vi i styrelsen skulle vilja börja med att önska er en riktigt God jul och Gott nytt år.


Vi vill även tacka er som deltog vid medlemsmötet senast den 6 december, vi hoppas att få se er och mång fler på framtida möten så att vi ska kunna göra vår brf så öppen och hjärtlig som möjligt.
För er som inte hade möjlighet att närvara på mötet diskuterades den avgiftshöjning som genomförts, och underlaget för vårt beslut. Vi presenterade även det budgetförslag för 2024 som tagits fram av våra ekonomiska förvaltare.
Ni är säkert bekanta med vad som råder i vår omvärld och hur vi påverkas av inflation och stigande räntor. I korta drag är det tre stora poster som skapar ökade kostnader för föreningen:
 Ökade energikostnader
 Ökade priser hos samtliga leverantörer
 Kraftigt ökade räntekostnader med lån på ca 17 milj. vars bindningstid löper ut och ska omförhandlas till sommaren 2024


Efter mötet fick vi lite hemläxa att revidera budgetförslaget och den nya versionen kommer i mellandagarna läggas upp på hemsidan under fliken dokument. Till våren bjuder vi in er igen och ser fram emot att få fortsätta vårt arbete tillsammans med er för att vi ska kunna bygga både bättre grannsämja och ekonomi.
Under sista kvartalet i år har vi haft stort fokus på OVK och vill även här tacka er för att ni har varit fantastiska att samarbeta med. Gällande uppföljning kommer berörda medlemmar/hushåll få ytterligare information i januari.


Parallellt med OVK-informationen har vi bett er om att skicka in information om era persienner. Kom ihåg att slutdatum för detta är den 31 december. Efter det kommer vi att sammanställa informationen och hitta rätt leverantör under våren för att utföra arbetet.
Tack för ert fortsatta förtroende. Hjärtliga hälsningar från styrelsen

Lämna ett svar