Vill du vara med i styrelsen och engagera dig i vår förening?

Två av dom invalda ledamöter har av personliga orsaker valt att avgå från styrelsen, vi behöver därför rösta in minst en ny ledamot till styrelsen, då man måste vara minst tre ledamöter.

Valberedningen föreslår Tobias Axell som ledamot.

Ni som inte kan närvara på extrastämman kan via hemsidan fylla i en fullmakt för att rösta. Lämna det sen i styrelsens brevlåda (trapphus 6:2).
Fullmakt Stämman

Styrelsen är en viktig pusselbit i det goda boende som föreningen erbjuder – ta möjligheten att påverka ditt boende och dess omgivning.

Vill du gå med i styrelsen eller har frågor om vad det innebär kontaktar du Natasa i valberedningen på valberedningen@brfhjalmaren.se

Du kan också kontakta styrelsen på Styrelsen@brfhjalmaren.se
eller telefon: 0725-26 23 21.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen & Valberedningen

Lämna ett svar