Postrostningsformular & Valberedning

Extra Föreningsstämma 2020

Val av styrelseledamöter och suppleanter:

Valberedningen föreslår Björn Olsson som ledamot för resterande verksamhetsår.

Valberedningen föreslår Oskar Skog som ledamot för resterande verksamhetsår.

Val av revisorer och revisorssuppleant:

Valberedningen föreslår Bengt Samuelsson som fortsatt intern revisor för resterande verksamhetsår.

Val av Valberedning

Valberedningen föreslår ____________som valberedning för resterande verksamhetsår.

Ingen har anmält sitt intresse för detta, då det inte är ett lagkrav att ha en valberedning kommer styrelsen att påtag sig detta jobba fram till nästa stämma.

Valberedningen Brf Hjälmaren

Extra Postrostningsformular

Lämna ett svar