Maillista För Nyhetsbrev

För att lättare få ut nyttig information, i form av exempelvis nyhetsbreven som idag sätts upp i portarna, har vi gjort en maillista där informationen kommer direkt till din mail.

Skicka ett mail till styrelsen@brfhjalmaren.se om du vill ha nyhetsbrev på mail.

Uppdatering av Ordningsregler

Trapphus och Entré

Trapphuset ska vara helt fritt från skrymmande föremål, på grund av brandrisk och säkerhetsskäl om personal från räddningstjänsten behöver komma fram.

Soppåsar får inte ens tillfälligt ställa utanför dörren, utan de ska lämnas på anvisad plats.
Rökning är inte tillåten i entréer och trapphus.