Viktig Info om Trädgården

Markarbete kommer att pågå i trädgården nu i helgen. Vi har hyrt in en grävmaskin och det kommer bli stökigt i hela trädgården och högljudd. Vissa växter/träd som grävs ut kommer att ersättas med nytt senare.

Vi kommer behöva flytta på alla cyklar vid den stora grinden.

Vi har beställt en container som vi ska använda endast för trädgården. Ni får EJ slänga saker i den containern!

Med vänlig hälsning

Styrelsen