VIGTIG INFORMATION!

Två medlemar har hört av sig att dom är intresserad av att gå med i styrelsen så krisen är över, vi har plats till flera om någon mera är intresserad.

Valberedningen önskar att avgå, så om någon är intresserad av att ta över så hör av er till valberedningen@brfhjalmaren.se.

Poströstformurlar kommer ut till alla efter helgen

 

 

VIGTIG INFORMATION!

Styrelsen

Vi behöver hitta minst en ny ledamot till styrelsen, annars kommer föreningen att hamna i stora problem nu när den en av dom 3 sittande ledamöter flyttar.

Extra stämman kommer att hållas den 16 december.

Att vara med i en styrelse är en utmärkt merit i arbetslivet, en möjlighet att lära sig nya kunskaper inom en rad olika områden. Du kommer att få jobba tillsammans med tre väldigt glada och trevliga ledamöter som sitter i styrelsen.

Du som är intresserad, kontakta valberedningen på e-post valberedningen@brfhjalmaren.se

Mvh Valberedningen & Styrelsen

 

Valberedningen Extra 2020

Kallelse Extra Stämma

Kallelse

Medlemmarna i Bostadsrättsförening Hjälmaren i Malmö kallas härmed till extra föreningsstämma onsdagen den 16 december 2020 kl. 17.00.

Lokal: Uteplatsen

DAGORDNING

 1. Öppnande
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av två justerare tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 9. Val av revisorer och revisorssuppleant
 10. Val av valberedning
 11. Avslutande

Extra Stämman & Covid-19

I början av april beslutade riksdagen om en tillfällig lag som berör bostadsrättsföreningar och möjligheten att hålla stämmor under Corona pandemin. Lagen gör det möjligt för föreningar att

poströsta. Lagen är tillfällig och gäller mellan den 15 april och den 31 december 2020.

Folkhälsomyndigheten rekommendationer

 • Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld.
 • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.

Stark rekommendation – Vi uppmana alla medlemmarna att poströsta

Styrelsen har beslutat om att poströstning kan användas vid stämman så vi uppmana våra medlemmar att poströsta istället för att komma till stämmolokalen.

Detta för att så få som möjligt ska vara på plats i stämmolokalen. Om medlemmar ändå kommer till lokalen får styrelsen besluta om det är möjligt att genomföra stämman på ett säkert sätt ur smittskyddssynpunkt och som inte strider mot Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Om ni önskar att komma till stämmolokal, önskar styrelsen att du anmäler det till styrelsen senast tisdag 15 december 2020 och att ni enbart kommer en person från lägenheten, så vi kan anpassa stämman till Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Postrostningsformular ni ska använda om ni önskar att poströsta kommer delas ut senast den 9 december 2020.

Den ska lämnas i föreningens postlåda i trapphus 6:2 senast tisdag 15 december 2020.

Den som röstar genom poströstning förs in i röstlängden och anses närvarande vid föreningsstämman. Om medlemmen sedan är fysiskt närvarande vid föreningsstämman är poströsten inte längre giltig.

Har du frågor till detta, årsredovisningen eller annat kontakta styrelsen på styrelsen@brfhjalmaren.se eller 0725-26 23 21.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Extra Stämman Covid-19

Extra Kallese 2020

 

Ledamöter till styrelsen

 

Vill du vara del av en gemenskap och lära känna nya grannar?

Vill du vara med och påverka vår förening och ha större insyn i och inflytande i föreningen vi bor i?

Vi behöver hitta snarast en (eller två) nya ledamöter till styrelsen. Extra stämman kommer att hållas i början av december.

 

Att vara med i en styrelse är en utmärkt merit i arbetslivet, en möjlighet att lära sig nya kunskaper inom en rad olika områden. Du kommer att få jobba tillsammans med tre väldigt glada och trevliga ledamöter som sitter i styrelsen.

 

Du som är intresserad, kontakta valberedningen på e-post valberedningen@brfhjalmaren.se

 

 

Mvh Natasa Giouftsis/valberedningen