Vill du vara med i styrelsen och engagera dig i vår förening?

Två av dom invalda ledamöter har av personliga orsaker valt att avgå från styrelsen, vi behöver därför rösta in minst en ny ledamot till styrelsen, då man måste vara minst tre ledamöter.

Valberedningen föreslår Tobias Axell som ledamot.

Ni som inte kan närvara på extrastämman kan via hemsidan fylla i en fullmakt för att rösta. Lämna det sen i styrelsens brevlåda (trapphus 6:2).
Fullmakt Stämman

Styrelsen är en viktig pusselbit i det goda boende som föreningen erbjuder – ta möjligheten att påverka ditt boende och dess omgivning.

Vill du gå med i styrelsen eller har frågor om vad det innebär kontaktar du Natasa i valberedningen på valberedningen@brfhjalmaren.se

Du kan också kontakta styrelsen på Styrelsen@brfhjalmaren.se
eller telefon: 0725-26 23 21.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen & Valberedningen

Kallelse Extra Stämma 2019

Malmö d. 2019.11.12.

Kallelse

Medlemmarna i Bostadsrättsförening Hjälmaren i Malmö kallas härmed till extra föreningsstämma onsdagen den 27 november 2019 kl. 18.30.

Lokal: Uteplatsen

DAGORDNING

1. Öppnande
2. Godkännande av dagordningen
3. Val av stämmoordförande
4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
5. Val av två justerare tillika rösträknare
6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Val av styrelseledamöter och suppleanter
9. Avslutande

Aviavgift

Malmö d. 2019.11.09.

Aviavgift för medlemmar med pappersfaktura.

Föreningen kommer införa en avgift på 25,00 kr för pappersfaktura från 1 december 2019.

För att slippa betala avgiften så kan ni ansluta er till autogiro, e-faktura eller faktura via mejl innan 30/11-2019.

Har ni några frågor eller behöver hjälp med att ansluta er, så kan ni kontakta er bank, Delagott Syd eller styrelsen.

Föreningen har Handelsbanken.

Uppgifter för att kunna ansluta er finner ni här nedan:

Bankgiro nr 809-1209
Bankkonto nr 50 379 402 Clearing nr 6768 Bank Handelsbanken
Autogiro kan registreras (Brf, bostadsrättsföreningen Hjälmaren)
E-faktura kan registreras (Brf, bostadsrättsföreningen Hjälmaren)

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Avgång från styrelsen

Vi i styrelsen vill härmed tacka vår avgående styrelseledamot Marina för den tid som hon har suttit i styrelsen. Tack för din insats för vår förening.