Uppdatering av Ordningsregler

Föreningen använder tid och pengar på att hålla borta fåglar och råttor, samt att sanera efter dom.
Våra Ordningsregler har därför uppdateras med ett förbjud mott att mata vilda djur på föreningens gemensamme område. Dettas för allas trivsel.

Men tänk på att det även är olämpligt att mata djur från balkonger eller i direkt anslutning till fastigheten.
Även om det är småfåglar som matas, så lockas måsar, duvor och även råttor dit av tillgången på mat. Vill man mata småfåglar bör det ske t.ex. i en utplacerad hög fågelfröautomat eller genom upp hängda talgbollar gömda i buskage en bit ifrån fastigheten.

Det är förbjudet att kasta eller lägga ut fågelmat på sådant sätt att det kan påverka människors hälsa och miljön. Överbliven mat kan dessutom locka skadedjur, som till exempel råttor, till fastigheten.
Malmö Stad.

Ägare eller nyttjanderättshavare till berörd egendom skall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att hindra uppkomsten av eller undanröja olägenheter för människors hälsa.
Ur Miljöbalken 1998:808, 9 kap 9§.

Matning av vilda djur

Det är förbjudet att mata fåglar, råttor och andra vilda djur på föreningen gemensamt utrymme.

Tänk på att det även är olämpligt att mata djur från balkonger eller i direkt anslutning till fastigheten.

Lämna ett svar