Att ställa saker i trapphuset – Därför får du inte göra det!

http://brf-nytt.se/att-stalla-saker-i-trapphuset-darfor-far-du-inte-gora-det

Kommentera