Släpet

Släpet är nu lagat, besiktigat och godkänt.
Det går alltså att låna igen om en behöver.
Kontakta styrelsen när ni vill använda det.

Kommentera