Soprummet

Styrelsen har i samband med trädgårdsdagen tagit bort de grovsopor och annat som inte få slängas i soprummet.

Hädanefter kommer styrelsen kontakta vederbörande direkt som ställer grovsopor. Detta gäller även andra överträdelser på ordningsreglerna. Det är viktigt att hålla dessa ordningsreglerna för vår trivsel i förening.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Soprummet Ordningsregler

Tidningar, papper och kartonger (som skäres sönder) lägges i för papper särskilt avsedda sopkärl.

Samma gäller hushållsavfall samt glas, plast och metall.

Om kärlen är fulla får man ta tillbaka soporna tills det finns plats i kärlet.
Om de svämmar över så töms de inte.

Mera skrymmande saker som möbler, TV apparater, kylskåp, byggnadsmaterial etc. skall borttransporteras genom medlems egen försorg.

Avfall och skräp som ej tas omhand i källsorteringen får ej ställas i föreningens allmänna utrymmen.

Föreningen hyr in en container om våren och hösten så om du har lite tålamod kan du vänta till dess.

Lämna ett svar