Sortera ditt avfall – Info från VA Syd

Hur sorterar du aluminiumfolie, plastpåsar, kuvert eller post-it lappar? När du sorterar ditt avfall sparar du resurser och energi samt minskar utsläpp av klimatgaser och farliga ämnen. Det kan även vara ett sätt att sänka dina egna avfallskostnader.

Alla ska sortera

Vi, alltså hushållen, är skyldiga att sortera ut returpapper, förpackningar, elavfall, batterier och grovsopor och lämna dessa till de insamlingssystem som finns. Vårt avfall kan innehålla både farliga och värdefulla ämnen. Källsortering skyddar både miljö och människor och sparar såväl naturresurser som energi.

Fastighetsägare har i nuläget inget krav på att tillhandahålla källsortering av exempelvis plast, glas och metall. Om sorteringsmöjligheter saknas där du bor är det Sysavs återvinningscentraler eller FTIs återvinningsstationer som gäller. FTI står för Förpacknings- och Tidningsinsamlingen och är de som ansvarar för de många mindre återvinningsstationer som finns runt om i städerna.

Sortera ut matavfall

VA SYD tar hand om rest-, trädgårds- och matavfall i Burlöv och Malmö. Det är enkelt att sortera matavfall och samtidigt gör du en insats för miljön. Matavfall kan nämligen omvandlas till biogas och biogödsel.

När man sorterar noggrant får man mindre restavfall. Kanske behövs då bara ett mindre kärl med tömning varannan vecka? Det innebär en mindre kostnad för dig.

Ansvar för avfall

Hushållen: Ansvarar för att källsortera och lämna sorterat avfall till befintliga insamlingssystem

Sysav: Ansvarar för de stora återvinningscentralerna, och tar emot det hushållsavfall som VA SYD samlar in

FTI: Förpacknings- och Tidningsinsamlingen. Ansvarar för de mindre återvinningsstationerna där du kan lämna utsorterade förpackningar

VA SYD: Ansvarar för att hämta hushållsavfall i Malmö och Burlöv och lämna det till Sysav

Broschyrer

Här hittar du vår utförliga guide om källsortering Sorteringsbroschyr

Lämna ett svar