Avgång från styrelsen

Vi i styrelsen vill härmed tacka vår avgående styrelseledamot Marina för den tid som hon har suttit i styrelsen. Tack för din insats för vår förening.

Kommentera