Information om kommande OVK

Bäste boende i Brf Hjälmaren
Brf Hjälmaren kommer att ta hjälp av OVK-center och OVK-besiktningsman Sebastian Oliwers för att genomföra en obligatorisk ventilationskontroll (OVK) i fastigheten.

När utförs OVK?
OVK kommer att ske i din bostad någon gång enligt nedan angivet datum och tid:

Måndag 2023-12-11 till Tisdagen 2023-12-12 kl 08:00 – 17:00

Hur ger jag tillträde till bostaden?
Kan du inte vara hemma under hela den aviserade tiden kan du lämna en extranyckel enligt nedan alternativ:

  1. Extranyckel lämnas till OVK-besiktningsmannen som arrangerar en nyckelinsamling utanför port på Dalslandsgatan 6:2 mellan kl 07:40 och kl 08:00 samma dag som OVK ska utföras. Du kommer att få fylla i dina namn- och adressuppgifter i en lista samt få en säkerhetsnyckelbricka fäst på din extranyckel. Säkerhetsnyckelbrickan är registrerad hos polisen och hanteras med korsreferenssystem som säkerställer att inga namn- eller adressuppgifter finns på extranycklarna. Extranycklarna återlämnas i din brevlåda i ett omärkt kuvert när uppdraget är slutfört.
  2. Om du vill lämna Extranyckel innan den 2023-12-01 lämnas den i ett märkt kuvert med ditt namn och tvåsiffrigt lägenhetsnummer. Den kan lämnas i brevlådan som finns på Dalslandsgatan 6:2, på bottenplan.
  3. Har du inte möjlighet att lämna in nyckeln innan den första december eller på OVK dagen så vänligen hör av dig till styrelsen@brfhjälmaren.se eller telefonnummer 072 526 23 21

Om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta Brf Hjälmaren styrelsen@brfhjälmaren.se eller telefonnummer 072 526 23 21

Vad bör jag tänka på som boende?
Detta besök ingår i det arbetet som Brf Hjälmaren har beställt, efterkommande besök kostar extra. Så det är viktigt att du ger OVK-besiktningsmannen tillträde till din bostad personligen eller via extranyckel. Vänligen plocka bort föremål som är i vägen för ventiler i tak och vägg.

OBS! Den extra avgiften som uppkommer om arbetet inte kan utföras debiteras till dig som boende och är inte något som föreningen står för.

  • Till dig som stannar hemma: det är tyvärr inte möjligt att säga exakt tid för OVK i din bostad. Behöver du lämna bostaden även för ett kort ärende är det säkrast att lämna in en extranyckel.
  • Till dig som lämnar extranyckel: vänligen rensa din extranyckel från nyckelringar och andra nycklar och var i tid till nyckelinsamlingen. För att arbetet ska hinnas med är det viktigt att OVK börjar på utsatt tid. Extranycklar kan inte tas emot i efterhand.

Vad är OVK?
OVK är en funktionskontroll som enligt lag ska göras regelbundet i byggnader där människor vistas ofta. Syftet är att visa att ventilationssystemen fungerar. OVK görs av en certifierad kontrollant. Vidare instruktioner finner ni på hemsidan www.brfhjalmaren.se

Vi ser fram emot ett gott samarbete!
Vänliga hälsningar från OVK-center

Information byte av förvaltare

Information byte av förvaltare

Föreningens ekonomiska förvaltning går den 1/1 – 2019 över till Delagott Förvaltning.

Vi lämnar därmed vid årsskiftet HSB, då vårt avtal för ekonomisk förvaltning med dem löper ut.

Varför vi sett ut de nye förvaltare är att de tillhandahåller samma tjänster, men med dom nya avtalet kommer föreningen spara över 100 000 kr per år.

Vi har även tagit i beaktning en längre tids missnöje med den projektledning föreningen inköpte i samband med renoveringen, samt en dålig uppföljning av den efter att HSB sa upp projektledaren.

Det har även framkommit att HSB under stora delar av 2018, har fakturerat föreningen för vaktmästarjobb de inte har utfört, eller utfört bristfälligt. Vi har därför kommit överens med HSB om att vi även lämnar den tekniska förvaltningen 5 månader tidigare än kontraktet för teknisk förvaltning löper ut, samt att de återbetalar 16 755 kr till föreningen.

Den tekniska förvaltningen (vaktmästare och städning) tas över utav Veteranpoolen. Fastighetsjouren flyttas till ett bolag som ännu inte har bestämts då vi ser över offerter ännu.

Mera information om detta kommer.

Vi bifogar Välkomstbrev från Delagott.

 

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Att göra lista:

  • Ni som är mer än en ägare av lägenheten måsta informera oss om vem som ska stå på avi till

månadsavgiften.  Gör ni inget val kommer avi till den som står först i lägenhetsregistret, bor inte båda i lägenheten står den som bor i lägenheten först. Svara senast den 2018-11-04.

 

  • Meddela oss om ni önskar månadsavgift avi som brev eller på mail, gör ni inget val kommer de som brev. Svara senast den 2018-11-04.

 

  • Ändra autogiro eller e-fakturabetalningen av månadsavgiften till Delagott.

Information byte av förvaltare

Välkomstbrev Delagott

Strömavbrott

E.on har problem med strömmen i Malmö, felsökning pågår just nu.

Felet är inte hos oss.

Strömmen försvann i morse och delvis nu på eftermiddagen.

Saker i källargången

Det är förbjuden att Ställa/slänga saker i trapphusen och vinds- eller källarutrymmen.

Är dessa inte bortplockat innan den 6/10 2018, kommer dom att slängas.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Q, K Märkt Eller Byggnadsminne

Kära medlemmar.

I samband med renoveringen av Nobelvägen och ändringen av trottoaren, har det återigen från olika håll florerat rykten om att vårt fina hus skulle vara Q eller K märk, eller utpekat på annat sätt som kulturhistoriskt särskilt värdefullt, eller vara skyddat som byggnadsminne enligt kulturmiljölagen.

Styrelsen har för att få klarhet i vad som verkligen gäller och för att undvika rykten, varit i kontakt med både Länsantikvarien och Stadsarkitekten, som båda avvisar att fastigheten har någon sådan märkning eller är skyddat ut arkitektonisk synpunkt.