Stämman & Covid-19

Stämman & Covid-19

I början av april beslutade riksdagen om en tillfällig lag som berör bostadsrättsföreningar och möjligheten att hålla stämmor under Corona pandemin. Lagen gör det möjligt för föreningar att
poströsta. Lagen är tillfällig och gäller mellan den 15 april och den 31 december 2020.

Folkhälsomyndigheten rekommendationer

• Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld.
• Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.

Stark rekommendation – Vi uppmana alla medlemmarna att poströsta

Styrelsen har beslutat om att poströstning kan användas vid stämman så vi uppmana våra medlemmar att poströsta istället för att komma till stämmolokalen.
Detta för att så få som möjligt ska vara på plats i stämmolokalen. Om medlemmar ändå kommer till lokalen får styrelsen besluta om det är möjligt att genomföra stämman på ett säkert sätt ur smittskyddssynpunkt och som inte strider mot Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Om ni önskar att komma till stämmolokal, önskar styrelsen att du anmäler det till styrelsen senast lördag 27 juni 2020 och att ni enbart kommer en person från lägenheten, så vi kan anpassa stämman till Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Vi har bifogat ett Postrostningsformular ni ska använda om ni önskar att poströsta.

Den ska lämnas i föreningens postlåda i trapphus 6:2 senast lördag 27 juni 2020.

Den som röstar genom poströstning förs in i röstlängden och anses närvarande vid föreningsstämman. Om medlemmen sedan är fysiskt närvarande vid föreningsstämman är poströsten inte längre giltig.
Har du frågor till detta, årsredovisningen eller annat kontakta styrelsen på styrelsen@brfhjalmaren.se eller 0725-26 23 21.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Lämna ett svar