Poströsta

Du kan fortfarande poströsta till stämman.
Den ska lämnas i föreningens postlåda i trapphus 6:2 innan 16,00 idag.

Stark rekommendation – Vi uppmana alla medlemmarna att poströsta istället för att gå på stämman.

Ta ansvar – visa hänsyn!

Postrostningsformular

Kommentera