Nya styrelsen

Styrelsen
Ordförande:
Firmatecknare:
Carlos Kilerström 
Joakim Ejwertz Karlsson
Ledamöter: Eva Dalgart 
Lotta Helin 
Ylberta Milnaku 
David Nordkvist 
Caroline Pettersson
Suppleanter:
Fredrik Nytorpe 
Björn Olsson 
Marie Roos 
Lekmannarevisor:Bengt Samuelsson 
Valberedning:Hugo Lidmark 

  

   

Lämna ett svar